Blog
01
ČESKÁ FIRMA
Rodinný podnik s dlouholetou tradicí
02
SORTIMENT
Široká nabídka zboží a služeb
03
DOPRAVA ZDARMA
Doprava zdarma při objednávce nad 2 500 Kč
04
VÝHODNÝ NÁKUP
Výhodné nabídky Vašeho oblíbeného sortimentu
Zákaznický servis
Navštivte naše sociální sítě:

SERVISNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Příloha č. 1 VOP

______________________________________________________________________________________________

1.     Záruční servis

 

Záruční servis zařízení je plně hrazen po dobu 1 roku od data instalace zařízení. V této době tvoří výjimku pouze servisní zásahy uvedené v bodě 2. této přílohy „Seznam poruch, na které se nevztahuje záruční servis“. Výjimku tvoří zařízení repasovaná, u kterých je záruční doba stanovena na 6 měsíců.

Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené používáním jiného zboží pro aplikaci v zařízení než od AG FOODS Group a.s. Tyto zásahy účtuje servisní firma příjemci dle tarifů pro pozáruční servis.

Podmínkou pro záruční servis je předřazení filtrů vody. Při tvrdosti vody větší než 5° dKH (karbonová tvrdost) musí být předřazen i změkčovač vody. V případě používání vody o jiných parametrech bude záruka odmítnuta. Pro jednoznačné stanovení kvality vody AG FOODS Group a.s. nabízí vždy zdarma analýzu vody v místě umístění zařízení.

 

 

2.      Poruchy, na které se nevztahuje záruční servis:

 

 

Poruchy, vady, poškození, odcizení způsobené nedostatečnou údržbou, nesprávnou obsluhou, neopatrným zacházením, použitím k jinému účelu než je v návodu k použití apod.

Seznam hlavních poruch, na které se nevztahuje servis:

- poškozený zámek, ztráta klíčů

- cizí těleso v prostoru mlecích kamenů (poškození mlecích kamenů)

- mechanické závady presovaní jednotky způsobené nešetrným zacházením

- nádoby na surovinu poškozené nešetrným zacházením

- špatné nasazení nádoby na suroviny nebo jejich uzavření

- poškozené odpadové nádoby

- mechanické poškození pláště zařízení způsobené nešetrným zacházením

- závady vzniklé nečistotou uvnitř automatu

- uzavřený nebo přerušený přívod vody

Tyto zásahy účtuje servisní firma příjemci dle tarifů pro pozáruční servis dle bodu 3. této přílohy.

 

 

3.     Pozáruční servis

 

V rámci pozáručního servisu bude konečnému uživateli účtována práce technika a kilometrovné dle sazby platné ke dni opravy.

 

Sazba k 1. 9. 2018                                 

práce technika:                                       550,- Kč / hod (účtováno po jednotkách: 1 j = 30 min)

kilometrovné (účtováno dle zón):           zóna A – 500,- Kč, zóna B – 980,- Kč, zóna C – 1 500,- Kč       

Pozn.:  Ceny uvedeny v Kč bez DPH.

Ceník náhradních dílů a aktuální ceny pozáručního servisu poskytneme na vyžádání.

Zóny: A = 0 – 69 km vzdušnou čarou z bližšího servisního střediska

          B = 70 – 139 km vzdušnou čarou z bližšího servisního střediska

          C = 140 – 210 km vzdušnou čarou z bližšího servisního střediska

Servisní střediska: Brno, Praha

 

Záruka na provedené pozáruční opravy a použité náhradní díly je 6 měsíců od data opravy. Nevztahuje se na spotřební materiál (např. těsnění), na poruchy způsobené vlivem nevhodně upravené vody (vodní kámen) popř. použitím nevhodných ingrediencí. 

Pravidelné výměny patron filtrace Brita a těsnění jsou bez ohledu na záruční nebo pozáruční dobu plně hrazeny zákazníkem.

 

V případě potíží Vám rádi pomůžeme

Kontakt:

AG FOODS Group a.s.

Zákaznické centrum                                                        ZÁKAZNICKÁ ZELENÁ LINKA

Košíkov 72, 595 01 Velká Bíteš                                         800 627 653

Czech Republic                                                                 (800 NAPOJE)

Tel.: + 420 566 503 011                                                     zakaznicke.centrum@agfoods.eu

www.agfoods.eu

Informace týkající se řešení sporů online podle čl. 14, odst. 1 ODR (nařízení pro řešení sporů online):

Evropská komise dává spotřebitelům možnost řešit spory online na jedné ze svých platforem, a to na základě čl. 14, odst. 1 nařízení ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slouží jako portál, kde mohou zákazníci dosáhnout mimosoudního vyrovnání ve sporech plynoucích z online nákupů a kontraktů na služby.